Crow Powervave 16 Panel

8 Keypad Bağlanabilir
Çift Tetikleme Zonu Özelliği
Otomatik Kurma ve Kapama
Plastik Yanmaz Kasa
8 ilave keypad bağlanabilr
Gündüz zonu tanımlanabilir
Çift tetikleme zonu özelliği
Otomatik duman algılayıcısı sıfırlama özelliği
3 farklı çıkış ve 16 farklı giriş gecikmesi programlanabilir
Dahili saat ve takvim
Son 127 olayı tarih ve zaman bilgisiyle hafızada tutabilir
Contact ID gibi çoklu komünikatör formatları
3 bağımsız grup tanımlanbilir (partition)
Telefon hat denetimi
50 kullanıcı kodu
Otomatik kurma ve kapama
8 tane programlanabilen zaman aralığı
Alarm anında 6 telefon arar ve 4 senaryo
Plastik yanmaz kasa
PC bağlantı kablosu ile program yükleme/indirme
Telefon hattı üzerinden windows tabanlı program sayesinde yükleme /indirme
Trafo, akü hariç