Yangın Alarm Sistemleri

            Binaların ve endüstriyel yapıların, yangına karşı korunmasında, en önemli sistemlerinden biri konya yangın alarm sistemleridir. Yangın alarm sistemleri, saha elemanlarının yangını en erken seviyede algılayıp ihbar vermesi vasıtası ile yangına çabuk müdahale imkanı sağlar, mal ve can güvenliğini arttırır.

            Yangın algılama sistemleri üçe ayrılmaktadır; Bunlar; Konvansiyonel, Analog ve Gaz Algılama Adresli Sistemlerdir. Yangın Alarm Sistemleri, yürürlükteki yangından korunma yönetmeliklerine ve ilgili standartlara uygun olarak tasarlanmaktadır.

  • Konvansiyonel Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri
  • Analog Adresli Yangın Algılama Sistemi
  • LPG, Doğalgaz ve Gaz Algılama Sistemleri